• GK220SXX-XXW系列 工业开关电源(35W-400W)
 • GK220SXX-XXW系列 工业开关电源(35W-400W)
 • GK220SXX-XXW系列 工业开关电源(35W-400W)
 • GK220SXX-XXW系列 工业开关电源(35W-400W)
 • GK220SXX-XXW系列 工业开关电源(35W-400W)

GK220SXX-XXW系列 工业开关电源(35W-400W)

.负载能力强

.负载功耗不超过1W

.稳定可靠(100%满载老化)

.短路、过载保护

.250W以上风机强制制冷

.待机功率1W

.符合ROHS产品

.散热方式:自然冷却

.具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、防雷击、输出过流短路保护、过热保护、自恢复等功能

 • 产品型号

 • 产品型号
 • 产品特性
 • 封装尺寸
                                                                                  GK220SXX-35W~400W

      

         型号  输入电压

  (VAC)


  输出电压

  (V±2%)


  满载输出电流

      (A)

 效   率  (%)


  隔离耐压

  (VAC)


   重量(g)

     ±5


    封装


     认证

GK220SXX-35W

   90-264

  5.12.15

 24.36.48

 5.95 2.92 2.33

 1.46 0.97 0.73

 85

     3000

  

       CE


     ROHS


GK220SXX-50W   90-264

 5.12.15

 24.36.48

 8.5 4.17 3.33

 2.08 1.39 1.04

 85     3000

GK220SXX-75W   90-264

 5.12.15

 24.36.48

 12.75 6.26 5.0

 3.13 2.08 1.56

 87      3000

GK220SXX-100W   90-264

 5.12.15

 24.36.48

17.00  8.33 6.67

4.17 2.78 2.08

 83      3000

GK220SXX-150W

   90-132

180-264可调

 5.12.15

 24.36.48

25.50 12.50 10.0

6.25  4.17  2.08

 84      3000

GK220SXX-200W

   90-132

180-264可调

 5.12.15

 24.36.48

40.00  16.67 13.33

8.33  5.56  4.17

 86

      3000GK220SXX-350W

   90-132

180-264可调


 5.12.15

 24.36.48

59.50 29.17 23.33

14.58 9.72 7.29


 88

      3000

GK220SXX-400W

   90-132

180-264可调


4.2、5 .12

15.24.36.48

66.67 68.00 28.33 

26.67 16.67 11.11 8.33


 88

      3000


* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

.负载能力强

.负载功耗不超过1W

.稳定可靠(100%满载老化)

.短路、过载保护

.250W以上风机强制制冷

.待机功率1W

.符合ROHS产品

.散热方式:自然冷却

.具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、防雷击、输出过流短路保护、过热保护、自恢复等功能


GK220SXX-35-50W系列      99.00*82.00*30.00 mm


GK220SXX-75W系列            99.00*97.00*30.00 mm

 

GK220SXX-100W系列          129.00*97.00*30.00 mm


GK220SXX-150W系列          159.00*97.00*30.00 mm


GK220SXX-200-400W系列   215.00*97.00*30.00 mm